Dětská skupina Chůvička je podpořena z ESF ČR

Občanskou poradnu finančně podporuje ÚK

ÚVOD

1. Česká společnost, z. s. byla založena v roce 2013 a již od počátku své existence nabízí služby převážně pro rodiny s dětmi. V posledních letech se soustředí především na pomoc rodinám ve finanční tísni formou materiální a potravinové pomoci a zkvalitňováním již stávajících služeb, kterými jsou: péče o dítě v dětské skupině, občanská poradna, rodinné centrum, půjčovna karnevalových kostýmů a pořádání akcí pro rodiny s dětmi. Společnost sídlí v Podbořanech.

Zakladatelkou a provozovatelkou je Zuzana Bechyňová Jiranová, DiS., která za své dobrovolnické aktivity získala v roce 2017 a 2020 ocenění Křesadlo – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.