Home » DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička je podpořena z ESF ČR

Občanskou poradnu finančně podporuje ÚK

DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička Podbořany otevřela své dveře pro všechny úžasné děti v září 2016.

Projekt dětské skupiny je financován z MPSV ČR.

O DĚTSKÉ SKUPINĚ CHŮVIČKA PODBOŘANY

Dětská skupina je určena pro děti od 1 – 4 let, registrovaná u MPSV ČR. Nabízíme celodenní hlídání. Nově již není od září 2022 možné jednorázové hlídání. Nabízíme adaptační proces individuální ke každému dítěti a jeho potřebám (pleny, sunar, dudlík apod.), otevřenou komunikaci s rodiči a péči našich skvělých profesionálních chův v přátelském rodinném prostředí.

V současné chvíli je kapacita dětské skupiny zcela naplněna.
Na aktuální školní rok i na školní rok 2022/2023!!!
NOVÉ PŘIHLÁŠKY AKUTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME
(pouze na školní rok 2023/2024)
Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a lékařský posudek potvrzený od lékaře. Dle zákona je nutné, aby dítě bylo podrobeno očkování dle očkovacího plánu.
Dále dokládáte vazbu na trh práce, tzn. potvrzení od zaměstnavatele, z Úřadu práce (uchazeči o zaměstnání) nebo z OSSZ (OSVČ). Dalším dokumentem je monitorovací list pro EU. Tyto formality však vyřešíme společně.

Praktické informace:

Provozní doba: 7:00 – 14:30 hod.
Facebooková stránka: DS Chůvička Podbořany | Facebook

Kapacita:

Naše dětská skupina má kapacitu 12 dětí v jeden moment. Věkové složení skupiny je 1 – 4 roky.
O děti pečují vždy dvě profesionální chůvy.

Platební podmínky:

Zvolit si můžete pravidelné či jednorázové hlídání. Pravidelné hlídání každý všední den za paušální částku 1 500 Kč. Stravné je hrazeno paušální částkou 50 Kč / den. Platba je možná hotově či převodem na účet.

Rezervační systém:

Odkaz bude zaslán na vyžádání řádně přihlášeným uživatelům.

Ostatní informace:

Omezení pro děti mladší 2 let (MPSV): Pokud pobíráte rodičovský příspěvek, nesmí docházka do 2 let věku dítěte převýšit 92 hodin v kalendářním měsíci.

Dle vnitřních pravidel DS mohou děti mladší 20 měsíců navštěvovat DS pouze 1x týdně a dodržet adaptační plán.