Home » DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička je podpořena z ESF ČR

Občanskou poradnu finančně podporuje ÚK

DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička Podbořany otevřela své dveře pro všechny úžasné děti v září 2016.

Projekt dětské skupiny je financován z evropského sociálního fondu, operační program zaměstnanost

O DĚTSKÉ SKUPINĚ CHŮVIČKA PODBOŘANY

Dětská skupina je určena pro děti od 1 – 4 let, registrovaná u MPSV ČR. Nabízíme celodenní nebo půldenní hlídání, pravidelné i jednorázové, dle volné kapacity v našem rezervačním systému. Nabízíme adaptační proces individuální ke každému dítěti a jeho potřebám (pleny, sunar, dudlík apod.), otevřenou komunikaci s rodiči a péči našich skvělých profesionálních chův v přátelském rodinném prostředí.

V současné chvíli je kapacita dětské skupiny zcela naplněna!!!
NOVÉ PŘIHLÁŠKY AKUTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME
(pouze na školní rok 2022/2023)
Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a lékařský posudek potvrzený od lékaře. Dle zákona je nutné, aby dítě bylo podrobeno očkování dle očkovacího plánu.
Dále dokládáte vazbu na trh práce, tzn. potvrzení od zaměstnavatele, z Úřadu práce (uchazeči o zaměstnání) nebo z OSSZ (OSVČ). Dalším dokumentem je monitorovací list pro EU. Tyto formality však vyřešíme společně.

Praktické informace:

Provozní doba: 8:00 – 14:30 hod. (V případě potřeby je možné domluvit dřívější nástup, nejdříve však v 7:30 hod.)
Facebooková stránka: DS Chůvička Podbořany | Facebook

Kapacita:

Naše dětská skupina má kapacitu 12 dětí v jeden moment. V současné době máme zapsáno 18 dětí, které se nám ve skupině střídají. Věkové složení skupiny je 1 – 4 roky. O děti pečují vždy dvě profesionální chůvy.

Platební podmínky:

Zvolit si můžete pravidelné či jednorázové hlídání. Pravidelné hlídání je každý všední den za paušální částku 1 200 Kč. Jednorázové hlídání je zpoplatněno částkou 120 Kč za den a dítě může docházet max. 2 x v týdnu nebo dle volné kapacity v rezervačním systému. Stravné je hrazeno paušální částkou 50 Kč / den. Stravné je při pravidelné docházce přepočítáváno každý měsíc. Platba je možná hotově či převodem na účet.

Informace o projektu:

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016707
Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 28.2.2022

Rezervační systém:

Odkaz bude zaslán na vyžádání řádně přihlášeným uživatelům.

Ostatní informace:

Omezení pro děti mladší 2 let (MPSV): Pokud pobíráte rodičovský příspěvek, nesmí docházka do 2 let věku dítěte převýšit 92 hodin v kalendářním měsíci.

Dle vnitřních pravidel DS mohou děti mladší 20 měsíců navštěvovat DS pouze 1x týdně a dodržet adaptační plán.