Home » DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička je podpořena z ESF ČR

Občanskou poradnu finančně podporuje ÚK

DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička Podbořany otevřela své dveře pro všechny úžasné děti v září 2016.

Projekt dětské skupiny je financován z evropského sociálního fondu, operační program zaměstnanost

AKTUALITY:

Vážení rodiče. Od 10.5.2021 obnovujeme běžný provoz pro všechny děti. Těšíme se na Vás! Nově máme na budově zvonek, prosím při příchodu zvoňte, chůvy Vám otevřou.

O DĚTSKÉ SKUPINĚ CHŮVIČKA PODBOŘANY

Dětská skupina je určena pro děti od 1 – 4 let, registrovaná u MPSV ČR. Nabízíme celodenní nebo půldenní hlídání, pravidelné i jednorázové, dle volné kapacity v našem rezervačním systému. Nabízíme adaptační proces individuální ke každému dítěti a jeho potřebám (pleny, sunar, dudlík apod.), otevřenou komunikaci s rodiči a péči našich skvělých profesionálních chův v přátelském rodinném prostředí.

Pro přihlášení Vašeho děťátka (aktuálně od 1.9.2021) pište na e-mail: info@1ceskaspolecnost.cz
Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a lékařský posudek potvrzený od lékaře. Dle zákona je nutné, aby dítě bylo podrobeno očkování dle očkovacího plánu.
Dále dokládáte vazbu na trh práce, tzn. potvrzení od zaměstnavatele, z Úřadu práce (uchazeči o zaměstnání) nebo z OSSZ (OSVČ). Dalším dokumentem je monitorovací list pro EU. Tyto formality však vyřešíme společně.

Praktické informace:

Provozní doba: 8:00 – 14:30 hod. (V případě potřeby je možné domluvit dřívější nástup, nejdříve však v 7:30 hod.)
Facebooková stránka: DS Chůvička Podbořany | Facebook

Kapacita:

Naše dětská skupina má kapacitu 10 dětí v jeden moment. V současné době máme zapsáno 22 dětí, které se nám ve skupině střídají. Věkové složení skupiny je 1 – 4 roky. O děti pečují vždy dvě profesionální chůvy.

Platební podmínky:

Zvolit si můžete pravidelné či jednorázové hlídání. Pravidelné hlídání je každý všední den za paušální částku 1 200 Kč. Jednorázové hlídání je zpoplatněno částkou 120 Kč za den a dítě může docházet max. 2 x v týdnu nebo dle volné kapacity v rezervačním systému. Stravné je hrazeno paušální částkou 50 Kč / den.

Informace o projektu:

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016707
Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 28.2.2022

Rezervační systém:

http://chuvicka.webooker.eu