Před příchodem

Co je dobré vědět, než přijdete..

 • Můžete využít prostorné herny pro vaše děti se spoustou hraček a knížek, her, výtvarné dílny apod.
 • Do centra můžete přijít kdykoliv při volné herně, není potřeba se objednávat.
 • Součástí centra je kočárkárna a k odkládání oblečení slouží šatna. Nezapomeňte si sebou vzít přezůvky.
 • Prosíme vás o ohleduplnost k ostatním dětem, proto navštěvujte centrum, pokud jste vy i vaše děti zdraví.
 • Po celou dobu pobytu v rodiném centru zodpovídáte za své dítě.
 • Děkujeme vám, že dohlížíte na své dítě, aby svévolně nepoškozovalo vybavení centra a před svým odchodem uložíte hračky na jejich místo.

Více v Provozním řádu.

Občerstvení

V MamKavárně můžete ochutnat lahodnou kávu, sypané čaje a samozřejmě občerstvení pro děti.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám u nás příjemný pobyt.

Rodinná centra poskytují bezpečný prostor pro rodinu:

 • aktivují rodiče a rozvíjejí rodičovské kompetence
 • slouží jako přirozená prevence sociálního vyloučení a patologických jevů v rodině i ve společnosti
 • podporují vícegenerační soužití v rodině
 • přispívají k integraci „odlišných“ – učí toleranci a předchází xenofobii
 • zlepšují životní podmínky rodin
 • umožňují aktivní účast na životě komunity
 • nabízejí služby pro rodinu

 Rodinná centra pracují na principu svépomocných skupin:

 • vytvářejí společenství otevřené všem bez rozdílu
 • společenství, které vzájemně sdílí a naslouchá, učí se, podporuje se a pomáhá si

 Rodinná centra rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí i dospělých:

 • nabízejí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům tvořivé, vzdělávací, sportovní i rekvalifikační programy
 • pořádají jednorázové akce pro širokou veřejnost