VPP

Neustále se snažíme zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme. Naši zaměstnanci i dobrovolníci likvidují černé skládky či likvidují nebezpečná místa, kde by se mohly zranit naše děti.

 

Naši veřejně prospěšní pracovníci se zaměřují převážně na úklid černých skládek a veřejných prostranství. Mapují černé skládky, dětská hřiště, opuštěné budovy apod. Zároveň se také podílí na údržbě pronajaté budovy, kde provozujeme veškeré naše aktivity.