Ochrana přírody

Svoji činnost zaměřujeme zejména na práci v terénu. Opravujeme informační tabule, které seznamují návštěvníky s přírodními, kulturními i historickými zajímavostvmi v našem regionu. Organizujeme výlety a vlastivědné exkurze. Seznamujeme se s méně známými i navštěvovanými místy s cílem vytvářet vztah k historii i současnosti regionu, jeho kulturním tradicím i hodnotám. Čistíme veřejná prostranství a děláme naše okolí hezčí. Tyto aktivity pořádáme i s dětmi ze spolku Malej Kevin v čele s Mirkou Farkasovou a Filipem.

Aktivně využíváme aplikaci „zmapujto“ (Více zde: www.zmapujto.cz ) a zasíláme hlášení o:

– drobném nepořádku
– černých skládkách
– odstavených autovracích
– poškozených lavičkách, pískovištích, sportovištích
– poškozených památkách
– závadách na veřejné zeleni
– poškozené veřejné prostranství (chodníky, zastávky, osvětlení, kanalizace..)
– překážky na silnici a poškozené komunikace apod.
 

V roce 2015 jsme odeslali 4 hlášení z Pzeňského a Ústeckého kraje.

V roce 2016 jsme odeslali 5 hlášení z Pzeňského a Ústeckého kraje.

V roce 2017 jsme zatím odeslali 2 hlášení z Plzeňského a Ústeckého kraje.