Dobro šatník

Dobro šatník

projekt realizovaný za podpory Nadace Agrofert

Vývoj projektu

Projekt jsme zahájili 1.6. 2017 přípravnými fázemi projektu, tj. domluvení spolupráce s odborníky, termínů školení pro maminky, přípravou seminářů a zajištění a dovybavení prostorů poradny a učebny. V rámci přípravné fáze byl absolvován kurz Pracovník v sociálních službách v Chomutově a Sepis návrhu na oddlužení v Praze. V září jsme spustili sérii vzdělávacích seminářů pro maminky samoživitelky. Semináře byly zaměřené na prevenci nezaměstnanosti, péči o děti, sladění rodinného a pracovního života, hledání zaměstnání, zvyšování rodičovských kompetencí, psychologickým poradenstvím, sepsáním životopisu, hledáním zaměstnání apod. Pro maminky jsme také organizovali semináře na výuku anglického jazyka spojenou s hlídáním dětí, pro začátečnice i pokročilé. Poté jsme s rodiči pracovali samostatně a následovali další semináře pro maminky na téma: Dluhové poradenství pro rodiče samoživitele, Sociální dávky pro matky samoživitelky, Zvyšování sebevědomí a sebejistoty, Komunikace zaměřená na řešení problémů s dětmi a dalšími členy rodiny. Společně s maminkami jsme v rodinném centu uspořádali několik akcí pro podporu rodiny, posílení a prohloubení vztahů s dětmi. Jednalo se o výtvarné dílny, cvičení kojenců, besídky, masopust, karneval, dětský den, čarodějnice apod. Některé maminky jsme navštívili u nich doma a pomohli jsme jim s přípravou na příchod miminka na svět. Zorganizovali jsme projekt na vzájemnou solidaritu maminek spočívající v tom, že maminky, které již nevyužijí oblečení po svých dětech nám jej darovali a my jsme jej přerozdělili ohroženým rodičům.  Naučili jsme maminky, jak smysluplně trávit čas s dětmi, jak je důležitý pobyt venku, snaha o zapojení se do chodu aktivit rodinného centra. V učebně se také každý měsíc konalo školení pro rodiče dětí v náhradní rodinné péči. Maminky jsme naučili základní péči o novorozeně, jak přečkat šestinedělí, základní dovednosti a nutnosti v péči o domácnost. Projekt pokračuje i nadále formou materiální pomoci pro maminky v nouzi, kdy se snažíme sehnat např. také vybavení bytu, potřeb pro děti apod. Po celou dobu projektu jsme maminkám poskytli sociální poradenství, nejvíce v oblasti žádostí o výživné, rozvod, určení otcovství, ale také poradentství, na které odborné organizace v okolí se mohou obrátit, přihlášení staršího dítěte k předškolnímu vzdělávání, nalezení azylového bydlení apod. Na projektu se podílelo několik dobrovolníků z řad maminek.
V současné době již nejsou realizovány odborné semináře, ale nadále probíhá scházení maminek při aktivitách v rodinném centru. V rámci materiální pomoci jsme také nakoupili plenky a sunary. Naší hlavní aktivitou v pomoci maminkám je nyní tato materiální pomoc, ale vždy to je „něco za něco“. Chceme, aby maminky byly aktivní, zapojily se do aktivit rodinného centra a zvýšily a posílily tak svůj vztah k dětem.

Dobro šatník jako samostatný projekt funguje od 1.10.2018 na dobrovolnické bázi.