Spol. organizace

Spolupracující organizace

Spolupracujícím organizacím nabízíme:

  • Základní spolupráci: Umístění navzájem na webové stránky, facebooku, zasílání letáčků a příspěvky na zeď Facebooku.
  • Pokročilá spolupráce: Základní spolupráce + vzájemná pomoc na akcích (osobní účast).
  • Popřípadě prodej výrobků v našem prodejním stánku, jednou za rok na Jablečném dni v Krásném Dvoře a na našich akcích Pálení Čarodějnic a Den dětí.

Spolek 1. Česká společnost, z. s.  spolupracuje:

Svaz tělesně postižených Louny

Dětský klub Podbořany

NRUK, o. p. s.

ZUŠ Podbořany

MÚ Podbořany