Ceník

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):

1 200 Kč / měsíc (paušál)

170 Kč / den (jednorázové hlídání)

Cena stravy: 50 Kč / den. Stravné zahrnuje 2 svačiny, oběd o dvou chodech a denní pitný režim.

Cena docházky a stravy na každý měsíc je přepočítávána dle počtu aktuálních objednaných dní v měsíci.

Vyúčtování na následující měsíc vám bude zaslána vždy poslední den daného měsíce.

Rezervační kauce ve výši 1 500 Kč je splatná v hotovosti při podpisu smlouvy a odevzdání přihlášky. Kauce se odečítá po nástupu do školky z první měsíční platby.

Omluvy si dělají rodiče sami přes sms na tel. č.: 774 743 839. Náhrady se vybírají v poměru 1:1 nebo odečtem z platby školného. Více informací o omluvách a náhradách naleznete v provozním řádu.

Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.

logo-opz-barevne